วิสัยทัศน์เมืองแกลง>> เมืองแกลงเป็นเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  เศรษฐกิจก้าวล้ำ  บริการเป็นเลิศ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย
แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : muangklang53@gmail.com

คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่

Muangklang Municipality address : 68/1 tessaban 2 Rd. Thangkiawn District , Klaeng , Rayong 21110
Tel : 0-3867-5222 Fax : 0-3867-1209
- คลิกเพื่ออ่านกำหนดการ -