สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Walk Rally ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2560 (ครั้งที่ 2) ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
      จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดระยองเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Walk Rally จำนวนทีมทั้งหมด 200 ทีม ทีมละ 4 คน เพื่อชิงถ้วยรางวัลสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ซึ่งประทานรางวัลโดย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ภายในครอบครัว และยุติความรุนแรงในครอบครัว
*****************

ติดต่อประสานงาน สำนักปลัดเทศบาล
โทร. 038-675222 ต่อ 208 / 210

 
 

November 15, 2017