รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564